ZDEFINIOWANIE POTRZEB

8

„Potrzeby można zdefiniować jako takie interakcje organizm-środowisko, które mają właściwość polegającą na tym, że są one wymagane {reąuiredness), co przejawia się: a) w występowaniu skoordynowanej hierarchii aktywności w repertuarze zachowań organizmu, służącej pod­trzymaniu wymaganej interakcji oraz b) w fakcie, że fizyczny lub psy­chiczny stan organizmu pogarsza się, jeżeli relacje te nie mogą być wytworzone lub podtrzymane. Potrzeby są tu rozumiane nie tylko ja­ko stany pewnego niedoboru w organizmie; podstawowa struktura potrzeby obejmuje wymaganie interakcji ze środowiskiem. Ponieważ najróżniejsze czynności organizmu mają sprawić, aby stan niedoboru nie wystąpił nigdy lub co najwyżej był doświadczany rzadko, wydaje się słuszne uznanie stanu niedoboru jedynie za pewną fazę w całościo­wej strukturze stanowiącej potrzebę”. A więc „potrzeba” jest czymś więcej niż stanem niedoboru, jak to się zazwyczaj przyjmuje. Według Nuttina, jest to stan interakcji między organizmem a środowiskiem, co do której stwierdza się, że jest ona „wymagana” dla dobrego funkcjo­nowania osobowości jako całości.„Napięcia” występują nie tylko jako elementy potrzeb, lecz również w specyficznej formie nazwanej „napięciem związa­nym z zadaniem”. Jest to stan napięcia, z którym zostaje zwią­zana specyficzna reakcja w wyniku wystąpienia nagrody.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!