WYNIKAJĄCE WYMAGANIA

Fakt, iż „wymagania” wynikające z danych psycho­logicznych oraz odkrycia neurofizjologów zgadzają się tak dobrze, nie ; [ jest oczywiście dowodem słuszności twierdzeń przedstawionych w tym [ rozdziale; można by przypuszczać, chociaż z niedużym prawdopodo­bieństwem, że w pniu mózgu oraz w śródmózgowiu istnieją różne, choć jeszcze nieznane struktury, które spełniają funkcję pośrednicze­nia w odniesieniu do cech osobowości związanych z neurotycznością i ekstrawersją. Aż do chwili opracowania metod pozwalających na uzyskanie bezpośrednich dowodów postulowanego związku można i tylko uznać słabość przedstawionej teorii, wskazując jednocześ- i nie, że nawet w swym obecnym stanie umożliwiła ona wielu bada- i czom ustalenie sprawdzalnych przewidywań oraz eksperymentalne we­ryfikowanie tych przewidywań; jest to oczywiście jedna z głównych i funkcji dobrej teorii. Podobnie też teoria ta umożliwiła przedstawie- ; nie jednolitego opisu faktów eksperymentalnych, jakie znamy dotychczas; jest to inna główna funkcja dobrej teorii. Jedynie przyszłe prace będą mogły wykazać, czy duża część teorii, czy też chociaż cokolwiek z niej utrzyma się w świetle dalszego jej sprawdzania, zwłaszcza w bezpośrednich badaniach neurofizjologicznych, na które istnieje tak duże zapotrzebowanie”.Z powyższego fragmentu tekstu wyraźnie wynika, że teoria Eysencka rozwinęła się w kierunku fizjologicznej teorii wy­jaśniającej:Po podsumowaniu teorii Eysencka przejdziemy do sy- stematologicznej klasyfikacji terminów H.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!