WŁAŚCIWOŚCI TEORII

Właściwości formalne teorii Irwina są właściwościami bardzo systematycznie zorganizowanego systemu. Mimo że znajduje się w niej bardzo mało wyraźnie sformułowanych hipotez, to jednak sądzę, że jego teoria może być zakwalifiko­wana jako system hipotez zbliżony do systemu dedukcyjnego. Sposób przedstawiania jest bardzo ścisły, wiele jest sformu­łowań symbolicznych, chociaż wszystkie mają charakter jakościowy. Teoria Irwina należy do najbardziej orygi­nalnych spośród analizowanych przez nas teorii. Jest ona bardziej „poznawcza” niż jakakolwiek inna, znana nam teoria motywacyjna. Jest ona bardziej systematyczna i precyzyjna niż większość fenomenologicznych i humanistycznych teorii motywacji, jednocześnie pozwala ona wyjaśnić najbardziej skomplikowane rodzaje motywacji ludzkiej. Tak więc teoria ta integruje to, co najlepsze w behawiorystycznych i huma- 502 nistycznych koncepcjach psychologii.Teorii Irwina należałoby z pewnością poświęcić osobny roz­dział, tu jednak została omówiona dość skrótowo dlatego, że pojawiła się ona późno, tuż przed ukończeniem tej książki.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!