TEORIA REVONTLOWA

12

Psycholog duński Ivan Reventlow wniósł oryginalny wkład do psychologii, wzbudzający zainteresowanie z wielu po­wodów.Po pierwsze, Reventlow od początku zmierzał do zintegro­wania etologii z psychologią człowieka — chodziło mu zwłasz­cza o zastosowanie metod etologicznych do badania problemów psychoanalitycznych. Po drugie, dokonał on tej integracji przez wprowadzenie modelu matematycznego jako głównego narzędzia integracji. Po trzecie, w swojej argumentacji za taką integracją Reventlow przedstawił wiele oryginalnych i systematycznie ze sobą powiązanych metatwierdzeń, mają­cych istotne znaczenie dla naszych celów. Po czwarte, teoria Reventlowa może być uznana za teorią motywacji — moty­wacji zachowania związanego z gniazdem u trójkolczastego ciernika.Główną jego pracą jest książka Studier aj komplicerede psy- kobiologiske joenomener. W książce tej przedstawia on główne wyniki swoich badań eksperymentalnych nad zacho­waniem związanym z gniazdem u trójkolczastego ciernika(Gasterosteus aculeatus). Wyniki są podsumowane w postaci modelu matematycznego i przedstawione w wysoce rozwinię- j: tym ujęciu metateoretycznym.Poniższa analiza systematologiczna oparta jest na nie opubli­kowanym studium opracowanym przez jednego z moich ma­gistrantów J0rna Thaninga Christiansena.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!