TEORIA ŁURII

Łuria jest jednym z najbardziej znanych na Zachodzie współczesnych psychologów radzieckich. Od 1920 r. zajmował się neuropsychologią. Wiele jego książek zostało przetłumaczonych na język angielski. Wybraliśmy jedną z ostatnich książek tego autora, dostępnych w tłumaczeniu angielskim: Humań Brain and Psychological Processes (1966). Książka ta nie zawiera teorii motywacyjnej jako takiej, niemniej jednak znajdujemy w niej w tak dużym zakresie ogólną teorię psy­chologiczną, że może być użyteczne porównanie jej z innymi teoriami neuropsychologicznymi, analizowanymi w tej książce, na przykład z teorią Berlyne’a, Konorskiego, Pribrama itd. Poniższa analiza systematologiczna oparta jest na nie opu­blikowanej pracy Jutty Gravsholt, jednej z moich magistrantek. Łuria nie sformułował explicite swoich założeń filozo­ficznych, dotyczących problemu psychofizycznego, możemy jednak wnosić z tekstu, że rozpatruje on ten problem z mate- rialistycznego punktu widzenia. Jest to jednak bardzo wyra­finowany rodzaj materializmu, zbliżony do filozofii neutralno- -monistycznej, tak popularnej wśród filozofów i psychologów zachodnich.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!