TEORIA BOLLESA

Amerykański psycholog, Robert G. Bolles, oprócz znacznej liczby artykułów napisał książkę zatytułowaną Theory of Mo- tivation (1967). W książce tej przeprowadził bardzo obszerną analizę historycznego rozwoju psychologii motywacyjnej. Szczególnie interesująca jest jego bardzo szczegółowa, kry­tyczna analiza pojęcia „popędu” zawartego w teorii Hulla (i jego współpracowników). Ponadto w trzeciej części swojej książki przedstawia on teorię motywacji, która jest w zasa­dzie bardzo podobna do teorii Skinnera. W pierwszym rozdziale swojej książki Bolles przedsta­wia własne założenia filozoficzne. Jego zdaniem, psychologo­wie mają do wyboru trzy główne doktryny filozoficzne:Jest to rodzaj racjonalistycznej epistemologii, często zwią­zanej z dualistyczną — lub „mentalistyczną” — koncep­cją problemu psychofizycznego. Bolles uważa, że nie sta­nowi to właściwej podstawy psychologii naukowej. Jest to również pewien rodzaj racjonalistycznej epistemo­logii, związanej jednak z materialistyczną koncepcją pro­blemu psychofizycznego. Bolles uważa neurofizjologiczne podejścia w psychologii za współczesne wersje podejść mechanicystycznych.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!