STAN ORGANIZMU

Klasyfikacja zmiennych według czasu ich trwania jako dyspozycji albo też jako funkcji jest również zadaniem trudnym. W jednym miejscu swojej książki (s. 68) Irwin pisze na temat „logicznych właściwości oczekiwań co do wy­niku czynności” (act-outcome expectancies):„Relacja aa’Eo jest stanem organizmu, który, podobnie jak preferen­cje, różnicowania i inne stany psychiczne, nie jest stałą właściwością organizmu, ale zmienia się z czasem pod wpływem zmiennych, których odkrycie jest głównym zadaniem psychologii”.Fragment ten wskazuje, że uważa on te zmienne za zmienne funkcjonalne (które w naszej terminologii obejmują zarówno stany, jak i procesy). Jednakże w innym, cytowanym już fragmencie (s. 106) nazywa je „stanami dyspozycjonalnymi”, co mogłoby wskazywać, iż istnieją one przez tak długi czas, że są bardziej podobne do dyspozycji. Nie przypuszczamy jednak, aby używał on słowa „dyspozycja” w tym znaczeniu.Być może, jest ono bardziej zbliżone do tego, co mają na myśli logiczni empirycy mówiąc o „dyspozycjach” jako o wywnioskowanych właściwościach. Tak więc sądzę, że „ocze­kiwania”, preferencje” oraz inne terminy H są właściwie terminami funkcjonalnymiKlasyfikacja zmiennych według ich wpływu na za­chowanie jest już łatwiejsza.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!