PRZEMAWIAJĄCA ARGUMENTACJA

13

 

Argumentacja przemawiająca za zastosowaniem modelu matematycznego jest przedstawiona w następujący sposób „Wyrażenia matematyczne można rozumieć jako stwierdzenia wypowiedziane specjalnym językiem. Między innymi łatwiejsze może być przeprowadzenie rozumowania w języku matematycznym, niż w języku  używanym w codziennym życiu. Ponadto język matematyczny może : bardziej nadawać się do podsumowania wielu nieuporządkowanych ‚ szczegółów w jednym, jasnym wyrażeniu”.Reventlow wprowadza rozróżnienie między kompleksowymi a względnie prostymi modelami matematycznymi. Modele kompleksowe są zdaniem Reventlowa skonstruowane : „na podstawie teoretycznych refleksji dotyczących badanych zjawisk, ich struktury oraz tych czynników, które prawdopo­dobnie wywierają na nie wpływ”. Reventlow nie ustosunkowuje się entuzjastycznie do tych modeli, ponieważ bardzo trudno jest przekształcić konstrukty teoretyczne na pojęcia matematyczne oraz ustalić operacyjne definicje tych pojęć. Ponadto trudno też ocenić wpływ pojedynczych zmien­nych wprowadzonych do eksperymentu. Tak więc Reventlow zaleca stosowanie prostych modeli ma­tematycznych, które można rozbudowywać, gdy zwiększa się stopień złożoności badanych zjawisk. Taki prosty model nie wymaga innych hipotez niż te, które są bezpośrednio przed­miotem badania.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!