POTRZEBY SĄ ZMIENNYMI

Maslow używa terminu „potrzeba” — tak jak Murray — jako terminu wektorowego: w obu teoriach potrzeby są zmiennymi mającymi zarówno dynamiczny, jak i ukierunkowujący wpływ na zachowanie. Jest jednak pewna różnica polegająca na tym, że Murray jasno i dokładnie definiuje „potrzebę”, natomiast Maslow stosuje ten termin nie definiując go Jednakże i Murray, i Maslow używają terminu „potrzeba”zgodnie z tradycyjną terminologią teorii osobowości, nie przypominającą, niestety, terminologii teorii uczenia się, w której „potrzeba” używana jest w zupełnie innym znaczeniu (por. Madsen, 1968). Termin „syndrom osobowości” musimy zaklasyfikować jako termin wektorowy, ponieważ brak jest wyraźnie sformuło­wanych definicji, pozwalających uznać go za termin dyna­miczny lub kierunkowy. Ponieważ żadna lub prawie żadna ważna hi­poteza motywacyjna nie została sformułowana explicite, zacy­tujemy niektóre najważniejsze fragmenty tekstu Maslowa, a następnie dokonamy systematycznej rekonstrukcji hipotez i wreszcie ich systematologicznej klasyfikacji.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!