POMIMO ZASTRZEŻEŃ

Pomimo nowych zastrzeżeń dotyczących formalnych właściwości teorii Maslowa musimy stwierdzić, że jest ona oceniana jako jedna z najbardziej oryginalnych szeroko ujętych teorii, powstałych po II wojnie światowej. Ze względu na swą oryginalność, a zarazem brak formalnego opracowania, teoria ta bardzo przypomina teorię Freuda. Czy będzie ona miała równie rozległy i głęboki wpływ na rozwój psychologii jak teoria Freuda — o tym będą mogli wypowie­dzieć się przyszli historycy psychologii. We współczesnej psychologii motywacji istnieje, oczywiście znacznie więcej niż 12 teorii analizowanych przez nas . Wiele spośród tych innych teorii zasługuje na to, by poświęcić im cały rozdział. Niestety, ze względu na ograniczenia czasu oraz objętości tej książki nie mogłem jed­nakowo potraktować wszystkich pozostałych teorii.W celu „rozwiązania” tego problemu postanowiłem przed­stawić krótkie analizy 10 innych teorii oraz krótkie uwagi dotyczące paru teorii dodatkowych. Mam nadzieję, że ewen­tualnie w późniejszym wydaniu tej książki — lub, być mo­że, w innej książce — będę mógł dokładnie rozważyć niektó­re spośród tych teorii. Uzyskałem cenną pomoc ze strony kil­ku bardziej zaawansowanych studentów, którzy dokonali wstępnych, nie opublikowanych analiz wielu teorii.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!