PODSTAWOWA ZASADA

Podstawowa „zasada diagnostyczna”: Z informacji na temat istnienia dwóch elementów w „sprzężonej triadzie” oraz z ob­serwacji występowania czynności zamierzonej można wnosić, że w sprzężonej triadzie istnieje także trzeci element.Tę zasadę diagnostyczną traktujemy jako metatwierdzenie (lub, mówiąc dokładniej, twierdzenie metodologiczne). Powyż­sza „hipoteza podstawowa” zawarta jest implicite w sformu­łowaniach Irwina, dotyczących zasad diagnostycznych.W celu dokonania pełnej rekonstrukcji teorii Irwina wpro­wadzamy także wyraźne sformułowania innych, nie wyrażo­nych wprost hipotez:Hipoteza: Oczekiwanie dotyczące wyniku czynności jest zdeterminowane przez różnicowanie właściwości różnicowal- nych (discriminanda) w danej sytuacji.Hipoteza: Preferencja — pożądanie lub awersja — jest zdeterminowana przez oczekiwania dotyczące wyniku czyn­ności, pozostające pod wpływem dyspozycji powodujących inklinacją (ze „stanami emocjonalnymi” włącznie).Hipoteza: Jednoczesne występowanie oczekiwań i preferencji determinuje czynność. Jeżeli oczekiwania oraz prefe- ^ rencja stanowią „sprzężoną triadę”, to czynność jest wówczas czynnością zamierzoną. (Jest to nasze przeformułowanie wy­rażonej powyżej „hipotezy podstawowej”, zawartej w zasa­dach diagnostycznych).

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!