PEWNE WĄTPLIWOŚCI

Musimy przyznać, że mieliśmy pewne wątpliwości, czy można zaklasyfikować te tezy jako „prawa Maslow opisuje osoby badane, a także metody w rozdziale 11 Motwation and Psychology (s. 150 -153). Osoby badane zostały wybrane zgodnie z następującym kryterium (s. 150):„Kryterium to implikuje także przeszłą lub aktualną gratyfikację pod­stawowych potrzeb: bezpieczeństwa, przynależności, miłości, szacunku i szacunku dla samego siebie oraz potrzeb poznawczych: wiedzy i ro­zumienia lub, w niewielu wypadkach przezwyciężenie tych potrzeb. Znaczy to, że wszystkie osoby badane czuły się bezpieczne i spokojne, akceptowane, kochane i kochające, zasługujące na szacunek i szano­wane, i sądziły, że rozwiązały one swoje problemy filozoficzne, religijne czy aksjologiczne. Pozostaje nadal otwarte pytanie, czy ta podstawowa gratyfikacja jest wystarczającym czy tylko koniecznym warunkiem samorealizacji”. empiryczne”. Mogą być one równie dobrze potraktowane jako hipotezy, ponieważ za­wierają terminy hipotetyczne. Jednakże zinterpretowaliśmy je jako prawa, ponieważ Maslow używa zarówno fenomenolo­gicznego języka danych, jak i behawioralnego języka danych, co zmusiło nas do potraktowania tych zdań jako ogólnych twierdzeń opisowych („praw”), a nie twierdzeń wyjaśniają­cych (hipotez). Jeśli przyjmiemy taką właśnie interpretację, możemy wówczas potraktować powyższe twierdzenia jako naj­ważniejsze „prawa” wykryte przez Maslowa w jego badaniach nad ludźmi samorealizującymi się.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!