TEORIA EYSENCKA

TEORIA EYSENCKA

Psycholog brytyjski H. J. Eysenck dzięki swoim osiągnięciom w dziedzinie teorii osobowości jest jednym z dobrze znanych psychologów współczesnych. Po drugiej wojnie światowej na­pisał on […]

CAŁOŚĆ TEORII

CAŁOŚĆ TEORII

Pod względem właściwości formalnych teoria Charlotte Buhler należy do klasy szkiców wyjaśniających. Sposób przedstawiania jest czysto werbalny, a jednak bardzo jasny i ścisły. Przy wyjaśnieniach […]

WZORCE CELÓW

WZORCE CELÓW

Ogólnie biorąc wzorce celów osób dobrze funkcjonujących były bardziej zgodne z takim rozkładem czynników, który można by nazwać i „korzystnym” dla sposobu życia prowadzącego do […]

INNA CZĘŚĆ TEORII

INNA CZĘŚĆ TEORII

Inna część teorii Charlotte Buhler zawiera dość ogólny, abstrakcyjny opis związków empirycznych, ustalonych w ba­daniach, w których użyto Inwentarza Celów. Przedstawimy tu cytat z książki Buhler […]

CYKL ŻYCIOWY

CYKL ŻYCIOWY

Abstrakcyjny poziom D zawiera „prawa” Charlotty Buhler dotyczące cyklu życiowego, składającego się z pięciu faz ży­cia. Linia prosta przedstawia lata od 0 do 70, z […]

HIPOTEZY W TEORII

HIPOTEZY W TEORII

Możliwe jest, że zamiar jest tu wyjątkiem i że może on być zaklasyfikowany jako termin HM, odnosi się bowiem do hipo­tetycznej zmiennej z mentalistycznym znaczeniem […]

CELE I TRUDNOŚCI

CELE I TRUDNOŚCI

Podsumujemy teraz terminy i hipotezy reprezentatywne dla teorii Charlotty Buhler:Jednostka rodzi się z wrodzoną „strukturą cyklu życiowego”, która w połączeniu z czynnikami środowiskowymi współde- terminuje […]

CZTERY PODSTAWOWE TENDENCJE

CZTERY PODSTAWOWE TENDENCJE

Tak więc, normatywnie rzecz ujmując, stwierdzamy zmienną dominację tych tendencji w różnych fazach życia. Rosnące dziecko rozwija w pro­cesie uczenia się swoje samoograniczające przystosowanie, osoba […]

PODSTAWOWA STRUKTURA ŻCIA

PODSTAWOWA STRUKTURA ŻCIA

Po przedstawieniu tych podstawowych definicji Charlotte Buhler wprowadza następującą podstawową hipotezę (s. 12):„Punktem wyjścia w tej książce jest założenie, że przebieg życia danej jednostki ma […]