JASNY ZWIĄZEK

JASNY ZWIĄZEK

Irwin omawia jasno związek między swoimi głównymi terminami a bardziej ogólnymi ter­minami „motywacja” i „poznanie”, pisząc (s. 139):„Słowa „motyw” i „motywacja” nie są technicznymi terminami […]

STAN ORGANIZMU

STAN ORGANIZMU

Klasyfikacja zmiennych według czasu ich trwania jako dyspozycji albo też jako funkcji jest również zadaniem trudnym. W jednym miejscu swojej książki (s. 68) Irwin pisze […]

PREFERENCJE I OCZEKIWANIA

PREFERENCJE I OCZEKIWANIA

Sądzę, że z powyższej długiej analizy pojęcia „świadomości wynika wyraźnie, iż Irwin nie faworyzuje fenomenologicznego języka danych. Teoria Irwina jest przedstawiona bardziej przejrzyście i dokładnie, […]

ZAŁOŻENIA TEORII

ZAŁOŻENIA TEORII

Kiedy pojawiają się te ostatnie stany (różnicowania oraz oczekiwania wyniku), można by wysunąć twierdzenie, iż organizm jest świadomy różnicowanych przez niego właściwości oraz wyników, które […]

JAKAŚ TEORIA

JAKAŚ TEORIA

Zastanawia się nad tym, czy pierwsza część jego książki zawiera „jakąś teorię” czy nie, i dochodzi do takiego wniosku (s. 104): „Można więc dojść do wniosku, […]

TEORIA IRWINA

TEORIA IRWINA

Psycholog amerykański Francis W. Irwin przedstawił w swo­jej książce Intentional Behavior and Motwation — A Cogni- tive Theor-y (1971) bardzo oryginalną teorię motywacji. Niestety, książka […]

NAJBARDZIEJ ORYGINALNE

NAJBARDZIEJ ORYGINALNE

Do najbardziej oryginalnych należą dane uzyskane za pomocą tzw. Inwentarza Osobowości Maudsley („Maudsley Personality Inventory”), który ostatnio został zrewidowany i otrzymał nową nazwę „Inwentarz Osobowości […]

OGÓLNE OPISY

OGÓLNE OPISY

Abstrakcyjny poziom D zawiera także ogólne abstrakcyjne opisy wyników empirycznych, „praw empirycznych. W przy­padku teorii Eysencka, podobnie jak w innych empirycznych j teoriach osobowości (np. […]