PODOBA KONCEPCJA

PODOBA KONCEPCJA

Jak wskazuje powyższy cytat, Łuria pojmuje „motywy” — a przynajmniej „wysoce zorganizowane motywy” — jako coś, co jest „społeczne ze względu na swą genezę i […]

LUDZKIE PROCESY PSYCHICZNE

LUDZKIE PROCESY PSYCHICZNE

Doskonałe podsumowanie hipotez w teorii Łurii przed­stawione jest w „Przedmowie” (Łuria, 1966, s. XVII): „Zgodnie z tym ludzkie procesy psychiczne należy rozumieć jako zło­żone układy funkcjonalne, […]

WIĘKSZOŚĆ WYNIKÓW

WIĘKSZOŚĆ WYNIKÓW

Mimo to jednak w swojej własnej metodzie przejmuje niektóre naj­bardziej cenne właściwości analizy czynnikowej, a mianowicie tak zwaną „analizę syndromów”, którą opisuje w ten sposób […]

BEZ ŻADNYCH TWIERDZEŃ

BEZ ŻADNYCH TWIERDZEŃ

Przedstawiłem tu ten długi cytat, ponieważ sądzę, iż uzna­wana przez psychologów radzieckich, a wyrażona przez Łurię koncepcja człowieka, stanowi bardzo owocną, „dialektyczną” j syntezę czysto […]

TEORIA ŁURII

TEORIA ŁURII

Łuria jest jednym z najbardziej znanych na Zachodzie współczesnych psychologów radzieckich. Od 1920 r. zajmował się neuropsychologią. Wiele jego książek zostało przetłumaczonych na język angielski. […]

ZASTOSOWANE MODELE

ZASTOSOWANE MODELE

Hipotezy są na ogół hipotezami częściowo empirycznymi, przy bardzo niewielkiej liczbie hipotez czysto teoretycznych. Główna hipoteza — postulat Hulla w wersji Spence’a — jest złożoną […]

W ZNANYM WZORZE

W ZNANYM WZORZE

W tym dobrze znanym wzorze „E” jest „potencjałem pobu­dzenia” (czyli potencjałem wywołania redukcji). „H” jest „siłą nawyku” (zdeterminowaną przez liczbę prób), „D” jest popędem (w […]