OPRACOWANA ARGUMENTACJA

OPRACOWANA ARGUMENTACJA

Jak już wspomniano, Reventlow prezentuje bardzo do­brze opracowaną argumentację dotyczącą założeń filozoficz­nych oraz innych metatwierdzeń. Bardzo wyraźnie sformułował on swoje założenia epistemologiczne. Przyjmuje on w […]

TEORIA REVONTLOWA

TEORIA REVONTLOWA

Psycholog duński Ivan Reventlow wniósł oryginalny wkład do psychologii, wzbudzający zainteresowanie z wielu po­wodów.Po pierwsze, Reventlow od początku zmierzał do zintegro­wania etologii z psychologią człowieka […]

GŁÓWNA RÓŻNICA

GŁÓWNA RÓŻNICA

Główna różnica między „napięciem związanym z zadaniem” a „napięciem potrzeby (need tension) polega na tym, iż na­pięcie związane z zadaniem jest poznawczym przepracowa­niem napięcia potrzeby.Wszystkie […]

ZDEFINIOWANIE POTRZEB

ZDEFINIOWANIE POTRZEB

„Potrzeby można zdefiniować jako takie interakcje organizm-środowisko, które mają właściwość polegającą na tym, że są one wymagane {reąuiredness), co przejawia się: a) w występowaniu skoordynowanej […]

NAGRODZONA REAKCJA

NAGRODZONA REAKCJA

Tak więc nagrodzona reakcja pobudza uwagę, tj. podnosi po­ziom aktywności organizmu, w związku z czym zostaje włą­czona w dynamiczne napięcie zadaniowe (dynamie task tension). Takie […]

W WYNIKU DZIAŁAŃ

W WYNIKU DZIAŁAŃ

Nuttin pisze nieco wyraźniej na temat swoich twierdzeń metodologicznych, przedstawiając argumenty za przeprowa­dzaniem eksperymentów z ludźmi, a nie ze zwierzętami.  Teorię Nuttina możemy podsumować w […]

TEORIA NUTTNA

TEORIA NUTTNA

Psycholog belgijski Joseph R. Nuttin przez wiele lat zajmował się motywacją, opublikował też wiele artykułów i książek na temat uczenia się, motywacji i osobowości. Do […]

FORMALNE WŁAŚCIWOŚCI

FORMALNE WŁAŚCIWOŚCI

Główna część książki Łurii składa się z opisów wyników ba­dań neurologicznych, testów klinicznych oraz eksperymentów z pacjentami cierpiącymi wskutek uszkodzeń mózgu. W opisach tych zastosowano […]