OPISYWALNA SYTUACJA

Nieco dalej stwierdza on jednak (s. 12), że „sytuacja musi być opisywalna”, a na następnej stronie (s. 13) opisuje właści­wości organizmu w taki sposób:„Aby interpretować czynność, trzeba znać gatunek badanych osobni­ków, ich wiek, płeć, inteligencję, stan odżywienia, stan emocjonalny, stany oczekiwania i preferencji itd.”Większość tych właściwości byłaby również zaklasyfikowana w innych teoriach psychologicznych jako zmienne niezależne (zmienne S). Oczywiste jest tu podobieństwo do „HATE (heredity, age, training, and endocrines — dziedziczność, wiek, trening i hormony) Tolmana. Wynika stąd, że chociaż nie wszystkie wspomniane zmienne są bodźcami zewnętrznymi, to bezpieczniej jest powiedzieć, iż są to zmienne niezależne, w zasadzie opisowe. Sądzę, że to samo dotyczy pozostałych dwóch podstawowych terminów.„Czynność” jest zdefiniowana jako „wszystko”, o czym można powiedzieć, że organizm to robi” (s. 17).„Wynik” jest określony jako „warunki środowiska organizmu, stany i właściwości w jakiś czas po wykonaniu czynności”.  Jest to zatem bardzo podobne do „sytuacji”, którą określa się jako warunki w czasie czynności lub przed nią.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!