OGÓLNE OPISY

Abstrakcyjny poziom D zawiera także ogólne abstrakcyjne opisy wyników empirycznych, „praw empirycznych. W przy­padku teorii Eysencka, podobnie jak w innych empirycznych j teoriach osobowości (np. Cattella), nie wszystkie „prawa” empiryczne są związkami typu S-R, lecz obejmują także związki typu R-R (korelacje między wynikami testowymi). Przedstawienie nawet najważniejszych praw empirycznych, wykrytych przez Eysencka i jego współpracowników, zajęłoby znacznie więcej miejsca niż mamy tu do dyspozycji. Nawet w tej jednej omawianej przez nas książce — The Biological Basis of Personality — znajduje się ogromna liczba ogólnych ; związków empirycznych (S-R i R-R). Możemy jedynie wska­zać na niektóre wyniki empiryczne uzyskane za pomocą po­łączonych metod eksperymentalnych i testowych. Tak np. Eysenck ustalił, w jaki sposób rozmaite „typy” osobowości różnią się ze względu na: 1) reakcje na przymusowe przerwy w pracy i przeszkody, 2) progi sensoryczne, 3) wytwarzanie j reakcji warunkowych, 4) uczenie się, 5) zjawiska spostrzeże­niowe, 6) reakcje motoryczne, 7) osiągnięcia i aspiracje oraz 8) reakcje autonomiczne.  Te krótkie wzmianki na temat ogólnych wyników empi­rycznych wskazują wyraźnie, że konkretny poziom D teorii Eysencka zawiera dane empiryczne, pochodzące z różnych źródeł.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!