ODRZUCONE POJĘCIE

Wspomina on o pojęciu popęd i odrzuca je, uzasadniając to i w następujący sposób (s. 136 – 137):,,Z punktu widzenia SAO słowo „popęd”, jeśli w ogóle będzie utrzymane, powinno być rozumiane jako coś, co oznacza „awersyjny stan : emocjonalny”. „Aktywujące”, a także „tłumiące” cechy charaktery- : styczne popędu są jego właściwościami emocjonalnymi, podczas gdy ! tendencje organizmu do unikania sytuacji wzbudzających popęd oraz i do poszukiwania tych sytuacji, które redukują go lub eliminują, sta- j nowiłyby odzwierciedlenie jego awersyjności. Jednostronność takiego punktu widzenia mogłaby być skompensowana przez koncepcję sta- ij nów pożądanych, które również mogą mieć charakter emocjonalny i w związku z tym mogą aktywować i tłumić, ale ich wzbudzenia organizm poszukiwałby, a ich redukcji lub wyeliminowaniu stawiałby opór. Jeżeli chodzi o zachowanie zamierzone, to zakłada się, że uczenie ij się niezbędne dla poszukiwania i unikania polega na nabywaniu i modyfikacji oczekiwań dotyczących wyniku czynności”. Irwin nieco bardziej pozytywnie ocenia pojęcie „emocja” omówione w ostatnim rozdziale jego książki. Rozważania na j ten temat podsumował formułując następujące wnioski (ni): „Moim zdaniem, słowo emocja, tak jak słowo „motywacja”, jest przydatne wtedy, gdy precyzja jest albo niepożądana, albo niemożliwa do jj osiągnięcia, podobnie jak „motywacja” nie jest to termin techniczny  w systemie SAO, nie będzie więc zdefiniowany w sposób formalny.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!