NISKI ILORAZ

Jest to zdumiewająco niski iloraz, jeden z najniższych, jakie uzyskaliśmy. Tak więc istnieje rozbieżność pomiędzy zakla­syfikowaniem pod wpływem pierwszego wrażenia teorii Ma­slowa jako spekulatywnej, a obliczeniem, które ujawniając bardzo niski iloraz hipotez wskazuje, że jest to teoria skrajnie empiryczna. Po zastanowieniu się doszliśmy do wniosku, że przyczyną stwierdzonej rozbieżności jest to, iż obliczenie IH. było oparte na naszej rekonstrukcji teorii motywacji Maslowa. Rekonstrukcja ta zwiększyła znacznie precyzyjność sformuło­wań i systematyczną organizację tej teorii, będącej jedną z teorii najmniej rozwiniętych pod względem formalnym. Po­nadto skoncentrowaliśmy się na teorii motywacji Maslowa, 450 która jest, być może, względnie najlepiej rozwiniętą formalnie częścią całej teorii. Tak więc rozbieżność wynika z różnicy pomiędzy systematyczną rekonstrukcją części teorii a wstęp­nym wrażeniem, jakie wywołuje jego niesformalizowana teoria jako całość.Mam nadzieję, że wyjaśnia to dostatecznie rozbieżność pomię­dzy naszą globalną oceną teorii jako spekulacyjnej a wyni­kiem dokładnego obliczenia I.H., które skłania do traktowania teorii jako empirycznej. Muszę jednak przyznać, że pozosta­wiło to nam wątpliwości co do poprawności interpretacji I.H.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!