NAPIĘCIE ZWIĄZANE Z ZADANIEM

7

Napięcie związane z zadaniem jest centralnie zlokalizowanym czynnikiem wzmacniającym, działającym na te związki, które są trwałymi rezultatami uczenia się. Napięcie związane z za­daniem jest zdefiniowane implicite w poniższej hipotezie (s. 82):„Nasza hipoteza jest następująca. Jeżeli dana osoba ma wykonać ja­kieś zadanie, to występuje u niej stan poznawczy, który można nazwać „napięciem związanym z zadaniem”. Każdy komponent zadania uczest­niczy w tym stanie napięcia dopóty, dopóki osoba spostrzega go jako część zadania, które ma być wykonane. W przypadku zadania związa­nego z uczeniem się, fakt, że reakcja jest skuteczna, czyli nagrodzona, prowadzi w rezultacie do percepcyjnego włączenia tej reakcji do za­dania, które ma być wykonane. Odpowiednio, reakcje nieskuteczne zo­stają wyłączone. A więc za poprawne można uznać te reakcje, które zostają włączone w system napięcia związanego z zadaniem, z którego wyłączone są reakcje niepoprawne. Eksperymenty opisane w tym roz­dziale będą zorientowane na hipotezę, że włączenie do systemu napięć związanych z zadaniem jest istotą właściwości nagród, polegającej na wzmacnianiu związków”.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!