NAGRODZONA REAKCJA

4

Tak więc nagrodzona reakcja pobudza uwagę, tj. podnosi po­ziom aktywności organizmu, w związku z czym zostaje włą­czona w dynamiczne napięcie zadaniowe (dynamie task tension). Takie włączanie nagrodzonych czy wybranych reakcji w pewien system dynamicznych napięć zadaniowych (plan, j zainteresowanie itp.) lub też samo wzbudzenie poziomu aktywności (uwaga) organizmu przez nagrodę lub inny znaczący sygnał stanowi proces, dzięki któremu zachodzi lepsze uczenie się tych reakcji.Nuttin w następujący sposób pisze na temat „uczenia się i motywacji” w ogóle (s. 128):„Naszym zdaniem, procesy psychiczne, ułatwiające nabywanie i prze- i chowywanie albo oczekiwań poznawczych, albo umiejętności behawioralnych, mają w istocie motywacyjny charakter. Orientacja motywacyjna osoby jest odpowiedzialna* nie tylko za fakt, iż w selektywny sposób spostrzega ona i nabywa niektóre sekwencje SiRiS2, ale także za lepsze przechowanie tych oczekiwań i umiejętności, które mają znaczenie dla programów i zadań, realizowanych przez podmiot”.Na temat „uczenia się przez kanalizowanie” Nuttin pisze (s. , 131):„W kategoriach niniejszej teorii uczenia się, jednostki bodziec-reakcja mogą być utrzymane czy przechowane w pamięci dzięki temu, że zo­stają zintegrowane w system dynamiczny w wyniku procesu kanalizo- wania. Kanalizowanie jest mechanizmem całkiem prymitywnym, za po­mocą którego pewien specyficzny wzorzec zachowania zostaje zinte­growany z motywacyjnym stanem organizmu; reakcja behawioralna jest pojmowana jako „kanał”, przez który znajduje ujście niejasna potrzeba interakcji z pewnym obiektem środowiskowym.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!