MIĘDZY PODSTAWOWYMI TEZAMI

16

 

Pierwsza możliwość zakłada istnienie determinizmu przyczy­nowego, podczas gdy druga zakłada istnienie indeterminizmu. Trzecia możliwość nie pozwala na dokonanie wyboru między tymi dwoma podstawowymi tezami filozoficznymi, ale wy­maga zastosowania modelu probabilistycznego, tak jak w dru­gim przypadku.Reventlow nie dochodzi do żadnych wniosków pozwalających na ostateczne zaakceptowanie jednej z tych dwóch funda­mentalnych tez, decyduje się jednak, ze względu na wygodę, zalecić zastosowanie modelu probabilistycznego. Jest to zgodne z jego instrumentalistyczną metateorią.Twierdzenia metodologiczne dotyczące języka danych są również omówione w sposób bardzo jednoznaczny. Reventlow j uważa siebie za „behawiorystycznego fenomenologa”. Nazwa ta wskazuje, że łączy on ze sobą dane behawioralne i dane fenomenologiczne. Sądzę jednak, że bardziej słuszne będzie nazwanie takiego stanowiska „fenomenologicznym behawio- ryzmem”, ponieważ stosuje on behawioralny język danych. Przymiotnik „fenomenologiczny” oznacza, że każdy fakt beha­wioralny musi być spostrzeżony i zarejestrowany i być może nawet zaklasyfikowany — przez osobę obserwującą, zanim zostanie zaakceptowany jako fakt. Wynika stąd, że j wszystkie dane behawioralne powinny być wyrażone w ten fenomenlogiczny sposób: „eksperymentator zaobserwował, że badany zareagował w taki to a taki sposób”.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!