METODA JEDNOZMIENNA

20

 

Metoda jednozmienna, używana zwykle w naukach  fizycznych, nie ma zastosowania w naukach biologicznych : i behawioralnych. Reventlow zaleca metodę wielozmienną, ponieważ w metodzie tej nie kontroluje się ani też nie wyklucza zmiennych, natomiast rejestruje się je. Skomplikowane prace matematyczne  i statystyczne związane z tą metodą mogą być obecnie wyko­nywane przez komputery. Jest to argumentacja podobna do argumentacji Cattella, który H również zalecał metodę wielozmienną. Jednakże spośród rónych podtypów metody wielozmiennej Reventlow wybiera metodę etologiczną, ponieważ ma ona następujące cechy :„Etologia nie ma „mozaikowo-psychologicznego” charakteru, który faktycznie cechuje znaczną część psychologii porównawczej, ponie­waż dla etologii istotna jest obserwacja całości życia zwierzęcia”.„W etologii zwierzęta eksperymentalne wykonują zadania ma­jące dla nich istotne znaczenie biologiczne, podczas gdy zadania w innych rodzajach eksperymentów ze zwierzętami przypominają bardziej »problemy ludzkie”.„Etolog może prowadzić badania nad wieloma gatunkami zwierząt, nie tylko nad tymi, które szczególnie nadają się do życia w labo­ratorium lub są hodowane wyłącznie do tego życia. Umożliwia to wgląd w różne rodzaje zachowania oraz znalezienie zasadniczych podobieństw w zachowaniu różnych gatunków zwierząt”.„Etolog zajmuje się znacznie liczniejszymi rodzajami motywacji lub raczej właściwszym pod względem biologicznym rozkładem moty­wacji”.„W eksperymentach etologicznych eksperymentator nie może uniknąć gromadzenia wiedzy o ogólnym zachowaniu zwierząt, a to w do­datku narzuca mu określone wymagania, jeśli pragnie stosować tę metodę w odpowiedzialny sposób. Taka wiedza ma bardzo duże znaczenie dla interpretacji wyników”.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!