KONSTRUKTY TEORETYCZNE

Bolles omawia także różnego rodzaju „konstrukty teoretycz­ne”, z których każdy ma swoje szczególne znaczenie dodat­kowe. Odrzuca on konstrukty „mentalistyczne” czy „animi­styczne” (w naszej terminologii terminy HM), odrzuca także konstrukty „neurologiczne” (w naszej terminologii terminy H0). Preferuje natomiast posługiwanie się tak zwanymi „kon­struktami pośredniczącymi”, które w naszej terminologii no­szą nazwę terminów HN (bez znaczenia dodatkowego — lub też z pewnym neutralnym znaczeniem dodatkowym).Nie posuwa się on jednak w tym aż tak daleko jak radykalni empiryści (np. Skinner), którzy odrzucają wszystkie konstruk- ty teoretyczne (terminy H). W związku z tym pisze on (s. 19): „Z pewnością możliwe jest stworzenie teorii zachowania przy zasto­sowaniu terminów nie mających żadnego znaczenia dodatkowego, ter­minów, które nie zobowiązują teoretyka do szczególnego rodzaju wy­jaśniania, ani nie ujawniają jego osobistego przekonania o słuszności i takiego wyjaśniania”. Za radykalny empiryzm płaci się zbyt wysoką cenę. Wszystko, co się dzięki niemu uzyskuje, można zdobyć tańszym kosztem, stawiając wy­maganie, aby konstrukty podlegały walidacji jedynie przez syntaktyczne i semantyczne związanie z językiem danych”.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!