HIERARCHOWOŚĆ ORGANIZACJI

Najważniejsza hipoteza dotycząca hierarchicznej organizacji systemu potrzeb jest implicite zawarta w następujących wy­powiedziach (Motivation and Personality):„Jeśli wszystkie potrzeby są niezaspokojone i w organizmie dominują potrzeby fizjologiczne, to wszystkie inne potrzeby mogą po prostu przestać istnieć lub też zostać zepchnięte na najdalszy plan” (s. 37)…Najwyraźniejsze sformułowanie hipotezy dotyczącej hierachii potrzeb jest następujące (s. 38):„Nagle pojawiają się inne (i wyższe) potrzeby i one to, a nie fizjolo­giczny głód, dominują w organizmie. Kiedy z kolei te potrzeby zostaną zaspokojone, wówczas znów pojawiają się nowe (i coraz wyższe) po­trzeby itd. To właśnie mamy na myśli mówiąc, że podstawowe potrzeby ludzkie są zorganizowane w hierarchię względnej przewagi”.Ważne hipotezy dotyczące samorealizacji zostały sformuło­wane na s. 46:„Jeśli nawet wszystkie te potrzeby są zaspokojone, często (jeśli nie zawsze) możemy oczekiwać, że wkrótce rozwinie się nowy stan nieza­dowolenia i niepokoju, jeżeli jednostka nie będzie robić tego, do czego ona właśnie indywidualnie szczególnie się nadaje. Muzyk musi zaj­mować się muzyką, malarz musi malować, poeta musi pisać, jeśli chce być w zgodzie z samym sobą. Człowiek musi być tym, kim może być. Musi być wierny swej własnej naturze. Potrzebę tę możemy nazwać 438 samorealizacją”.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!