GŁÓWNE TERMINY

Głównymi termi­nami H w pierwszej opisowej teorii są czynniki osobowo­ściowe E i N. W drugiej teorii są one identyfikowane (lub przynajmniej powiązane) z następującymi hipotetycznymi zmiennymi: czynnik E z pobudzeniem i hamowaniem, a czyn­nik N z „popędem emocjonalnym”.W trzeciej teorii zmienne te zostały powiązane odpowiednio ze wzbudzeniem siatkowatego układu aktywującego (RAS) oraz aktywacją mózgu trzewiowego (VB).Znaczenie dodatkowe tych terminów H jest neutralne w pierwszych dwóch teoriach oraz fizjologiczne w ostatniej teorii. Innymi słowy, czynniki osobowościowe E i N oraz zmienne hipotetyczne „pobudzenie”, „hamowanie” i „popędy emocjonalne” są terminami HN, a „wzbudzenie RAS” oraz „aktywacja VB” są terminami H0. Terminy H mogą być zaklasyfikowane według czasu trwania odpowiadających im zmiennych w następujący spo­sób: Czynniki osobowościowe są terminami dyspozycyjnymi. (Eysenck poświęca cały rozdział na przedstawienie dowodów przemawiających za dziedzicznością czynników osobowościo­wych E i N). Zmienne hipotetyczne „pobudzenie”, „hamowa­nie” i „popęd emocjonalny” są terminami funkcjonalnymi. | Natomiast terminy „aktywacja VB” oraz „wzbudzenie RAS” odnoszą się zarówno do zbioru funkcji („aktywacja i „wzbudzenie”), jak i do zbioru dyspozycji (RAS i mózg trzewiowy).

 

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!