GŁÓWNA RÓŻNICA

6

Główna różnica między „napięciem związanym z zadaniem” a „napięciem potrzeby (need tension) polega na tym, iż na­pięcie związane z zadaniem jest poznawczym przepracowa­niem napięcia potrzeby.Wszystkie wymienione terminy H są terminami HN, terminami hipotetycznymi z neutralnym znaczeniem dodatkowym. Wszystkie te terminy są terminami funkcjonalnymi — z wy­jątkiem terminu „związki” (connections), który jest dyspozy­cyjny.„Potrzeba” oraz „napięcie związane z zadaniem” są terminami dynamicznymi, a „procesy poznawcze” i „poznawane obiekty” są terminami kierunkowymi. Jest możliwe, że „związek” jest terminem wektorowym.Jedyna, sformułowana hipoteza jest złożona (wielowymia­rowa). Zakładane zależności funkcjonalne należą, jak się wy­daje, do kategorii „determinizmu probabilistycznego”. Największa część książki należy do poziomu D, aż 6 rozdziałów spośród 8 zawiera opisy wyników eksperymentów.Mogą one być przeformułowane na opisy empirycznych za­leżności, czyli „praw”, w następujący sposób: „Kanalizowanie” jest rodzajem uczenia się opartego na wzmocnieniu, to jest tworzenia związków zdeterminowa­nych przez nagrodę i karę, zgodnie z prawem efektu.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!