FUNKCJONALNE ZWIĄZKI W HIPOTEZACH

Musimy więc przyznać, że Maslow zrealizował program holi­styczny budując teorię motywacji, którą należy uznać raczej za teorię pola.Funkcjonalne związki w hipotezach. W toku analizy fragmentów tekstu książki Motivation and Personality, w któ­rych Maslow formułuje mniej lub bardziej bezpośrednio swe hipotezy motywacyjne, zwraca uwagę częstość, z jaką używa on słowa „zdeterminowany”. Z całego kontekstu wynika raczej jasno, iż zakłada on istnienie determinizmu przyczynowego. W książce tej nie ma ani jednego stwierdzenia, które mogłoby być interpretowane jako zakładające jakąkolwiek formę inde- terminizmu.Nieco później, w książce zatytułowanej Toward a Psychology of Being (I wyd. 1962) Maslow wyraźnie skłania się ku inde- terminizmowi. Ta doktryna filozoficzna, stanowiąca ważną część filozofii egzystencjalnej, nie miała jednak jeszcze wpływu na Maslowa w tym okresie, gdy po raz pierwszy ukazała się jego książka Motivation and Personality (1954). Nie znajdujemy także żadnych indeterministycznych tez w drugim wydaniu (1970) tej książki, ani nawet we wstępie do niej, który jest przypuszczalnie ostatnią pracą przygotowaną przez Maslowa do publikacji (zmarł w lecie 1970 r.).

 

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!