DOKŁADNE POBUDZENIE

Tak więc swoją dokładną i pobudzającą do myślenia, krytycz­ną analizę teorii motywacji Bolles kończy konkluzją, iż wzmocnienie zajmuje miejsce motywacji. Jest to stwierdze­nie tym bardziej zaskakujące, że już na pierwszych stronach swojej książki wyraża on umiarkowanie pozytywną postawę wobec teorii stosujących wyjaśniające konstrukty hipote­tyczne. Pomimo to jednak jego własna teoria — na tyle, na ile możemy to ustalić — nie zawiera żadnych terminów hipo­tetycznych, a więc nie zawiera też żadnych hipotez.Przejdziemy teraz do analizy następnej warstwy teorii. Główna część abstrakcyjnego poziomu D w teorii Bolle­sa dotyczy empirycznego prawa efektu, czyli — jak on je również nazywa — empirycznego prawa wzmocnienia. Swoją ocenę tego prawa wyraził w skoncentrowanej postaci w następujący sposób (s. 445):… „Jeżeli mamy analizować zachowanie w poszukiwaniu jego pra­widłowości, to z pewnością chętnie przyjmiemy empiryczne prawo wzmocnienia; jest ono jednym z najlepszych praw, jakie dotychczas udało nam się znaleźć”. Konkretny poziom D w teorii Bollesa składa się z wielu wyników eksperymentów odnotowanych w związku z oma- | wianiem teorii motywacyjnych. Eksperymenty te były w większości przeprowadzone ze zwierzętami. Język danych (w naszym rozumieniu tego terminu) jest językiem behawio­ralnym.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!