DANE EMPIRYCZNE

Eysencka zawiera opisy znacznej liczby danych empirycznych. Abstrakcyjny poziom D zawiera między innymi wiele abstrakcyjnych terminów opisowych. Najważniejsze terminy D związane są z opisowym systemem osobowości Eysencka. Jednakże przeprowadzenie wyraźnych rozgraniczeń między terminami H a terminami D w tym hierarchicznym systemie opisowym jest zadaniem dość trudnym.Czynniki osobowościowe E i N z „poziomu typów” z pewnoś­cią są hipotetyczne, jak to już wykazaliśmy w powyższym podrozdziale. Mamy jednak wątpliwości dotyczące klasyfikacji „cech”. Można by je zaklasyfikować do poziomu H. W ten 484 sposób cechy ekstrawertywne: „towarzyskość”, „impulsywność”, „aktywność”, „żywość” oraz „pobudliwość” można by uznać bez wyjątku za terminy H. To samo dotyczy cech sta­łości emocjonalnej: „emocjonalności”, „neurotyczności”, „siły i ego” oraz „lęku”. Można jednak bronić też poglądu, że wszy­stkie „cechy” są wysoce abstrakcyjnymi terminami D, są to bowiem terminy odnoszące się do korelacji między wynikami testów.Jeżeli ostatnia klasyfikacja jest prawidłowa, to z tego wynika, że wszystkie bez wyjątku terminy oznaczające różnego ro­dzaju „zaburzenia”: „psychopaci”, „histerycy”, „dystymicy”, „psychosomatycy”, „psychotycy”, „neurotycy” itp. są termi­nami opisowymi. Nie mamy tu wątpliwości dotyczących klasyfikacji tak zwa­nych „nawyków” w hierarchicznym systemie Eysencka. „Nawyki” są terminami D.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!