CZTERY PODSTAWOWE TENDENCJE

Tak więc, normatywnie rzecz ujmując, stwierdzamy zmienną dominację tych tendencji w różnych fazach życia. Rosnące dziecko rozwija w pro­cesie uczenia się swoje samoograniczające przystosowanie, osoba do­rastająca oraz osoba dorosła wkracza w otwierający się przed nią świat w okresie dominującej ekspansji twórczej, człowiek dorosły w wieku przejściowym zaczyna oceniać siebie i swoją przeszłość, prawdopodobnie dlatego, że pragnie odzyskać swój ład wewnętrzny, a u osoby starszej albo następuje regresja do tendencji zaspokajania potrzeb, albo też nadal kieruje się ona swoimi uprzednimi, przystosowawczymi lub twór­czymi popędami. Uważa się, że jednym z aspektów spełnienia jest poczucie, że się wykorzystało te podstawowe tendencje w celu naj­pełniejszej realizacji własnych możliwości”.Z zacytowanej części teorii wynika wyraźnie, iż te cztery pod­stawowe tendencje występują w różnych okresach życia, w rozmaitych układach dominacji. Ogólnie mówiąc, zaspokaja­nie potrzeb dominuje w pierwszej fazie (dzieciństwo), samo­ograniczające przystosowanie w drugiej fazie (okres dorasta­nia), ekspansja twórcza w środkowej fazie życia (25-50 lat). utrzymywanie ładu wewnętrznego w czwartej fazie (50-65 lat), podczas gdy w ostatniej fazie (65 i powyżej lat) może dominować regresja do zaspokajania potrzeb, chociaż u nie­których osób może nadal utrzymywać się dominacja „ekspan­sji twórczej” .

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!