CYKL ŻYCIOWY

Abstrakcyjny poziom D zawiera „prawa” Charlotty Buhler dotyczące cyklu życiowego, składającego się z pięciu faz ży­cia. Linia prosta przedstawia lata od 0 do 70, z podziałem na dekady. Gru­ba linia przedstawia krzywą przyspieszonego wzrostu od chwili uro­dzenia do maksimum w wieku ok. 25 lat, względnej stabilności mię­dzy 25 a około 50 rokiem życia, oraz spadku od około 50 roku życia do śmierci. Fazy te są w zasadzie nadal aktualne, mimo że współcze­sna medycyna wydłużyła okres życia.Linie pionowe ciągłe i przerywane przedstawiają średni wiek odpo­wiadający początkowi okresu rozrodczości (15), który może jednak wystąpić w dowolnym czasie między 10 a 20 rokiem życia; najpóźniej­szy wiek zakończenia okresu przyspieszonego wzrostu w 25 roku ży­cia; w okresie między 45 – 55 i do 60 roku koniec okresu rozrodczości, osobniczo zmienny i zależny od płci; między 50 a 60 rokiem życia po­czątek okresu spadku.Cyfry rzymskie od I do V przedstawiają ujęte schematycznie pięć faz życia: I: okres przyspieszonego wzrostu przed pojawieniem się płodno­ści; II: okres trwającego nadal przyspieszonego wzrostu z rozpoczyna­jącą się zdolnością do rozrodczości; III: okres względnej stabilności między okresem przyspieszonego wzrostu a okresem spadku, okres re- produkcyjności; IV: okres utraty zdolności rozrodczych, przynajmniej u kobiet, oraz rozpoczynający się spadek; V: okres porozrodczy i schył­kowy.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!