CAŁOŚĆ TEORII

Pod względem właściwości formalnych teoria Charlotte Buhler należy do klasy szkiców wyjaśniających. Sposób przedstawiania jest czysto werbalny, a jednak bardzo jasny i ścisły. Przy wyjaśnieniach nie zastosowano żadnych modeli; przedstawiony powyżej „schematyczny model” cyklu życio­wego jest modelem opisowym. Właściwości epistemologiczne teorii Charlotte Buhler są charakterystyczne dla teorii typu S-HN-R, to jest neutralnej teorii wyjaśniającej (ponieważ większość zastosowanych ter­minów H należy do terminów HN).Nie zdołaliśmy obliczyć ilorazu hipotez, możemy jed­nak oszacować, że wskaźnik teoria/empiria mieści się w śred­nim zakresie, a więc jest to teoria raczej empiryczna.  Sądzę, że nasza analiza teorii Charlotte Buhler wykazała, iż jest to oryginalne połączenie teorii rozwojowej i zorientowanej humanistycznie teorii osobowości; w ten spo­sób zintegrowała ona niektóre z najlepszych cech klasycznych, eksperymentalnych badań rozwojowych z szeroką orientacją humanistyczną i egzystencjalną. Dzięki temu zdobyła pozycję 472 jednego z wielkich integratorów w psychologii.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!