BRAK WYRAŹNYCH SFORMUŁOWAŃ

W książce nie ma wyraźnie sformułowanych twierdzeń metodologicznych. Irwin analizuje jednak wiele eksperymen- ! tów ze zwierzętami i z ludźmi, jak również opisuje niektóre ; własne eksperymenty. Preferuje on eksperymenty dotyczące różnicowania i preferencji.Irwin stosuje behawioralny język danych, chociaż nie uzasadnia tego w sposób bezpośredni. W książce znajdują się jednak bardzo interesujące rozważania na temat przydatności pojęcia „świadomości”, które można uznać za pośrednie stwierdzenie dotyczące języka danych. Tak więc pisze on (s. 107 – 108): „Jak Czytelnik zauważył, nie było dotąd konieczne wprowadzanie w przedstawionym systemie pojęcia „świadomości” dla zdefiniowania zamierzonych działań i skutków oraz poprzedzających je stanów psy­chicznych. Pojęcie to samo przez się jest nadzwyczaj niejasne, a Mil­ler (1942) podaje, że znalazł aż szesnaście różnych znaczeń pojęcia przeciwstawnego, a mianowicie nieświadomości”.Powiedzenie, że organizm jest świadomy czegoś, staje się znaczące i w systemie SAO wtedy, kiedy można znaleźć odpowiednie kryteria behawioralne w celu oceny faktycznej poprawności takiego stwierdzenia, j Problem nie powstaje w zasadzie dopóty, dopóki zajmujemy się orga- ; nizmami przejawiającymi różne reakcje i tendencje, ale u których nie występują stany różnicowania ani oczekiwania wyniku działania; przy­kładem takiego organizmu jest prawdopodobnie mucha mięsna.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!