ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI

justyna-ciesielska-grafika-540x359

Twierdzenia metateoretyczne w książce Reventlowa są również sformułowane bardzo wyraźnie i dokładnie opraco­wane. Popiera on naturalistyczną koncepcją wiedzy, zgodnie z którą celem nauki jest dawanie wyjaśnień i dokonywanie przewidywań.Zgodnie z tymi założeniami epistemologicznymi stosuje on, konstrukcjonistyczną czy instrumentalistyczną koncepcję fun­kcji i statusu teorii. A więc nie popiera on redukcjonistycznego realizmu, który jest tak powszechny wśród etologów. Pojmuje on teorię raczej jako konstrukcję, mającą na celu integrowanie danych pochodzących z etologii i psychologii. Stosownie do swego instrumentalistycznego ujmowania teorii ; preferuje on raczej wyjaśnienia w drodze analogii oraz budoicania modeli niż sformalizowane systemy dedukcyjne. Reventlow stosuje dwa odmienne modele:Pierwszy z nich jest modelem wyjaśniającym, zapożyczonym i z dobrze znanej i szeroko akcentowanej teorii Niko Tinbergena, wrócimy do tego w podrozdziale zajmującym się poziomem H.Drugi model jest opisowym modelem matematycznym. Nazwano go „opisowym”, ponieważ jego funkcją jest dokonywanie obliczeń oraz ilościowych oszacowań mierzalnych aspektów obserwacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *