ŚCISŁY SPOSÓB PRZEDSTAWIENIA

Teoria jest zorganizowana dość systematycznie (chociaż Bolles nie buduje systemu hipotez). Sposób przedstawienia jest bardzo ścisły, ale czysto werbal­ny. Nie stosowano żadnych modeli wyjaśniających.Właściwości epistemologiczne teorii Bollesa są — po­dobnie jak u Skinnera — właściwościami behawioralnej teorii opisowej, a więc teorii S-R (chociaż w zasadzie Bolles nie jest przeciwny teorii wyjaśniającej). Wskaźnik teoria empiria jest bardzo niski. W związku z tym teoria musi być zaklasyfikowana jako wysoce empiry­czna. Gdyby obliczono iloraz hipotez, to prawdopodobnie byłby on bliski zeru. Sądzimy, że dużą zasługą Bollesa jest doko­nanie krytycznej analizy teorii motywacyjnych ze skinne- rowskiego punktu widzenia. Natomiast głównym zarzutem, jaki można by postawić książce Bollesa, jest to, że prawie całkowicie ogranicza się ona do eksperymentów ze zwierzę­tami. Nie wykazał on, że konstrukty motywacyjne są zbędne :przy wyjaśnianiu skomplikowanego zachowania ludzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *