OKREŚLONA SELEKCJA

images

Możemy teraz podsumować w następujący sposób epistemologiczną teorię Reventłowa: Na podstawie całkowitej ilości informacji dokonywana jest jej selekcja. Selekcja ta określona jest przez aktualny stan obserwatora (motywację itp.) oraz jego bardziej stałe czynniki osobowościowe, łącznie z jego doświadczeniem i założeniami metanaukowymi. Informacja zo­staje przetworzona w procesach poznawczych na doświadcze­nia fenomenologiczne obserwatora, dające obraz reakcji zwie­rzęcia, bodźców itp. Sprzężenie zwrotne oddziałuje na zmien­ne decydujące o selekcji informacji, co wywiera wpływ na późniejsze eksperymenty i ich wyniki. Reventlow nie podaje żadnych wyraźnych sformułowań doty­czących problemu psychofizycznego, wydaje się jednak, że przyjmuje on koncepcję neutralno-monistyczną. Bardziej wy­raźnie przedstawia sformułowania dotyczące swojej koncepcji człowieka. Stwierdza on, że istnieje tak wiele podobieństw między zachowaniem zwierzęcia a zachowaniem człowieka, iż możliwe jest wzbogacenie psychologii ludzi przez badania eksperymentalne nad zwierzętami. Całe jego integracyjne po­dejście oparte jest na biologicznej filozofii człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *