NIEZASPOKOJONA POTRZEBA

Kiedy niezaspokojona potrzeba zostanie zaspokojona (gra- tyfikowana), wówczas przez pewien czas przestaje mieć wpływ na zachowanie; zachowanie determinuje wtedy wyższa (o mniejszej względnej przewadze) niezaspokojona potrzeba itd. aż do momentu, w którym zachowanie człowieka jest cał­kowicie determinowane przez potrzeby samorealizacji.Hipoteza dotycząca samorealizacji: Kiedy wszystkie niższe w hierarchii potrzeby zostaną zaspokojone, wówczas zacho­wanie jednostki determinują całkowicie najwyższe potrzeby rozwoju, czyli potrzeby samorealizacji. Hipoteza dotycząca autonomii funkcjonalnej: Wyższa po­trzeba może uzyskać autonomię funkcjonalną, czyli niezależ­ność od niższych potrzeb, naruszając w ten sposób system względnej przewagi.Hipoteza dotycząca gratyfikacji: Zaspokojenie, czyli gratyfi­kacja potrzeby, prowadzi do przestrukturalizowania procesów poznawczych (percepcji, uwagi, myślenia, oceniania itp).Hipoteza dotycząca źródła potrzeb: System „potrzeb podsta­wowych” (nie wyłączając potrzeb samorealizacji) jest deter­minowany przez czynniki wrodzone i dojrzewanie, a tym samym jest niewyuczony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *