BEZ ŻADNYCH TWIERDZEŃ

Przedstawiłem tu ten długi cytat, ponieważ sądzę, iż uzna­wana przez psychologów radzieckich, a wyrażona przez Łurię koncepcja człowieka, stanowi bardzo owocną, „dialektyczną” j syntezę czysto biologicznej, Darwinowskiej koncepcji człowieka, uznawanej przez większość psychologów Zachodu, ze starą humanistyczną koncepcją człowieka, przeżywającą obe­cnie renesans na Zachodzie, dzięki tak zwanym „psychologom humanistycznym”. Zgodnie z koncepcją radziecką, człowiek jest tworem zarówno biologicznym, jak i społeczno-historycznym. Łuria nie przedstawia żadnych twierdzeń metateore- tycznych. Wydaje się, iż pojmuje on swoją pracę głównie jako opisywanie wyników swoich badań empirycznych. Dokład­niejsze zbadanie wykazuje jednak, że posługuje się on także pewnymi zasadami wyjaśniającymi, zawierającymi konstrukty hipotetyczne. Te konstrukty hipotetyczne mogą być pojmo­wane jako stanowiące model mózgu, chociaż, w przeciwień­stwie do Konorskiego, nie przedstawia go w postaci modelu 508 graficznego. Łuria znacznie wyraźniej podaje swoje sformułowania twierdzeń metodologicznych. W związku z tym omawia on metodę analizy czynnikowej Spearmana i Thurstone’a, kryty­kując ją jako metodę zbyt formalną i zbyt statystyczną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *